Regulamin i nagrody „Fotozagadki” SKPB Łódź 2010
Regulamin:
 1. W konkursie udział brać mogą wszyscy z wyjątkiem przewodników SKPB Łódź.
 2. Czas trwania III edycji: 8 lutego 2010 - 19 kwietnia 2010.
 3. W każdy poniedziałek podczas trwania edycji opublikowane będą trzy zdjęcia, będące przedmiotem konkursu: panorama beskidzka, obiekt beskidzki, góry Karpat (Słowacja, Ukraina, Rumunia).
 4. Czas na odpowiedź wynosi tydzień – termin upływa w każdą niedzielę o godz. 24:00 (decyduje godzina wysłania e-maila).
 5. Prawidłowe odpowiedzi na pytania z danego tygodnia oraz uzyskana sumaryczna punktacja przez uczestników będą publikowane wraz z kolejną zagadką w każdy następny poniedziałek.
 6. Za każde zdjęcie uzyskać można od 0 do 1 pkt, maksymalna ilość punktów w III edycji – 30.
 7. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres: fotozagadka@tlen.pl
 8. Biorąc udział w konkursie (wysyłając odpowiedź) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SKPB Łódź na potrzeby realizacji konkursu oraz na kontakt drogą elektroniczną.
 9. Wraz z odpowiedziami na pierwszą fotozagadkę uczestnicy są zobowiązani nadesłać także swój adres zamieszkania, który później posłuży do ewentualnego zaadresowania przesyłek z nagrodami.
 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu :-)
 11. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować na adres fotozagadka@tlen.pl.

Nagrody:

 • darmowy tydzień na bazie namiotowej SKPB Łódź w Jaworkach k. Szczawnicy,
 • darmowy tydzień na bazie namiotowej SKPB Łódź w Muszynie-Złockiem,
 • przewodniki Oficyny Wydawniczej Rewasz,
 • mapy Wydawnictwa Kartograficznego Compass,
 • mapy Zakładu Kartograficznego Sygnatura.